Home/2022, Новини, Събития/Морски инженер от Гърция защити дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Морски инженер от Гърция защити дисертационен труд за придобиване на образователна и научна степен „доктор“

Николаос Папагеоргио защити дисертационен труд във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за придобиване на образователна и научна степен „доктор“ в катедра „Корабни силови уредби, машини и механизми“, Факултет „Инженерен“.

Защитата на дисертацията на тема „Емпирично изследване на взаимодействието „корабен корпус – гребен винт“ при стандарт ISO 19030“ бе изнесена публично, пред научното жури в зала и във виртуална среда, и в присъствието на научния ръководител на докторанта – капитан II ранг доцент доктор Ивайло Бакалов.

Николаос Папагеоргио е експерт в корабната индустрия. Преди 10 години се присъединява към една от най-големите мултинационални норвежки компании и лидер на пазара в морския транспорт. Работата му – на различни позиции и по различни проекти, му дава възможност за придобиване на значителен опит като морски инженер.

By | 2022-06-08T05:52:53+00:00 май 25th, 2022|2022, Новини, Събития|0 Comments

About the Author: