Home/2024, курсове, Новини/ВВМУ организира курсове по общ английски език

ВВМУ организира курсове по общ английски език

КУРС А1

ГРАМАТИКА:

Глаголи: to be, to have и безличната конструкция there is/arе; модални глаголи

Показателни притежателни местоимения и различни начини за изразяване на притежание

Граматични времена: Present Simple и Past Simple

Конструиране на различни видове изречения: положителни, отрицателни и 2 вида въпросителни изречения с пълен и кратък отговор

Наречия за честота и начин; изрази за време

Количествени думи, словосъчетания и предлози

Теми: лична информация, семейство, професии, свободно време, къща, стаи и обзавеждане, числа, цени, учтиви отговори

 

КУРС А1+

ГРАМАТИКА:

Граматични времена: Past Simple, Present Continuous, Future Simple, Present Perfect

Конструиране на различни видове изречения в сегашно, минало и бъдеще време

Наречия за начин и изрази за време за минали събития

Предлози за място и време

Броими и неброими съществителни

Степенуване на прилагателни

Теми: биография, интервю, дати, специални събития, разказване на лични истории и преразказване на минали преживявания, храни и напитки, пазаруване, разликата между град и село, описания на места с посоки и указания, транспорт и пътуване, описание на хора и дрехи, описание на времето

 

КУРС B1

ГРАМАТИКА И ЛЕКСИКА:

Граматични времена: Present Simple, Past Simple, Present Continuous, Past Continuous, Future Simple (и други форми за бъдеще време)

Видове изречения и правилен словоред със специален акцент на въпросителните изречения

Преговор на всички правилни и неправилни глаголи; въпросителни и количествени думи; определителен и неопределителен член

Правилна употреба на различните видове наречия, предлози за място и време, фразеологични глаголи, синоними и антоними, думи с повече от едно или две значения

Степенуване на прилагателни

Говорене: дискусии, обмяна на информация, социални изрази, как да поддържаме разговор, описания на места и хора, коментиране на новини, преразказване на истории, отправяне на молба и покана, изразяване на съмнение и несигурност

 

За въпроси и записвания :

Йоана Рафаилова

факултет „Навигационен“

052552378
By | 2024-02-26T12:38:15+00:00 февруари 26th, 2024|2024, курсове, Новини|0 Comments

About the Author: