Курсант от Морско училище с високо признание в научната сфера

Home/2024, Курсанти, Новини/Курсант от Морско училище с високо признание в научната сфера

Курсант от Морско училище с високо признание в научната сфера

В периода 2 – 4 април 2024 г. в гр. София се проведе научната конференция с международно участие – „20 години България в НАТО и НАТО в България“, организирана от Военна академия „Георги С. Раковски“. Общо 52-ма души, сред които множество български и чуждестранни старши офицери от Въоръжените сили, професори, доценти и доктори, бяха изпратили предварително своите научни доклади за участие, като само на най-добрите 25 беше предоставена възможността да представят труда си под формата на презентация пред научната аудитория в Централния военен клуб. Сред тях беше и випускникът на Морско училище – мичман Димо Савов, с доклада на тема „Актуалност и значение на концепцията за център на тежестта в съвременното планиране и провеждане на операции на НАТО“. Темата на курсанта, който все още се обучава за офицер на тактическо ниво, разглежда и анализира комплексни въпроси, свързани с оперативното ниво на командване и управление. Въпреки огромното предизвикателство, отличното му представяне беше факт. Доказателство за това беше публичният поздрав към него и израз на удовлетвореност от страна на румънски полковник – участник в конференцията, а впоследствие лично и от 14 други български старши офицери и офицери от запаса и резерва, участници и гости на конференцията.

Още повече, докладът е сред десетте най-добри труда и беше публикуван в авторитетното издание на Военна академия – „Военен журнал“, едно от първите български научни списания, водещо в областта на научните изследвания и пример за коректност и откритост за критика, алтернативни идеи и иновативни подходи. Изданието с подбраните доклади беше тържествено подарено на множество гости на конференцията, сред които – чуждестранни представители, настоящи и бивши български държавници и политици, като о. р. ген.-лейт. Атанас Запрянов и проф. Огнян Герджиков.

Научноизследователският успех на мичман Димо Савов не е крайна точка на стремежа му към още достижения и победи, а напротив – поредните му трудове са в процес на изготвяне.

By | 2024-04-06T05:36:48+00:00 април 5th, 2024|2024, Курсанти, Новини|0 Comments

About the Author: