Home/2019, Конференции, Научни конференции, Новини, Събития/Курсантско – студентска конференция 2019

Курсантско – студентска конференция 2019

На 23 април 2019 г. от курсантско-студентския колектив на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, с подкрепата на ръководството и академичния състав на Училището, бе организирана научна конференция на тема „Моята професия през 2040 година – перспективи за развитие на висшето образование в Република България“.

На научния форум бяха дискутирани въпроси за бъдещето на професиите и пътищата за развитие, усъвършенстване и модернизиране на висшето образование, както и нуждата от професия „защитник на Родината“ в многообразието от професии, допринасящи за просперитета и сигурността на Република България. Студентите и курсантите имаха възможност да споделят вижданията си за предизвикателствата, които стоят пред тяхната професия и пред образователните институции в следващите 20 години, както и да очертаят насоки за развитие и усъвършенстване на своите способности в динамично променящата се среда.

Началото на конференцията бе поставено с приветствие от заместник-началника по учебната и научна дейност – к-н I ранг професор д-р Калин Калинов. Пленарният доклад, представен от курсант мичман Петър Генов и курсант мичман Илиян Стоянов, бе на тема „Лидерската подготовка на бъдещите военноморски офицери“. В доклада бяха засегнати три основни въпроса – организационна структура на Батальона за подготовка на курсанти, лидерска подготовка и перспективи за развитие.

Доклади бяха изнесени в 3 основни направления: „Военно дело и технически науки“, „Медицина, педагогически науки, социални, стопански и правни науки“, „Природни науки, математика и информатика“.

Участие в научната конференция взеха представители от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, НВУ „В. Левски“, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“, Варненска морска гимназия „Св. Николай Чудотворец“ и Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

Почетни гости бяха: полковник Диман Диманов, държавен експерт в отдел „Образование и квалификация“ в Дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната“ на МО, който прочете поздравителен адрес от името на министъра на отбраната – господин Красимир Каракачанов,  господин Трайко Стойков, помощник-ректор към ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, к-н I ранг Камен Кукуров, началник-щаб на ВМС.

About the Author: