Home/2020, Новини/Морско училище и Математическата гимназия проведоха съвместни астрономически изследвания

Морско училище и Математическата гимназия проведоха съвместни астрономически изследвания

Съвместни научни астрономически изследвания проведe екип на Морската астрономическа обсерватория на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ и Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ – Варна. Проучванията се извършват на базата на договор за сътрудничество между Морско училище и Математическа гимназия.

Екип от студенти и преподаватели от Студентското космическо общество и ученици от XII клас на Математическата гимназия проведоха дистанционни астрономически наблюдения. Те управляваха голям телескоп, намиращ се в австралийската обсерватория Сайдинг Спринг. „Фолкс телескопът“, с 1,8 метра диаметър на огледалото, работи по научни програми на професионални астрономи и по образователни проекти на университети от целия свят.

Младежите реализираха специално разработена научна програма и получиха изображения на три астрономически обекта. Направени са астрометрични наблюдения и анимация на периодичната комета 88P/Howell. Фотометричните наблюдения на кълбовидния звезден куп М12 ще се използват за определяне на възрастта му. Бяха получени изображения в различни филтри и на активната област на звездообразуване в мъглявината М16.

Екипът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ работи с „Фолкс телескопите“ от Австралия и от хавайската обсерватория Халеакала вече три години и има получена голяма база от наблюдателни астрономически данни.

Астрономическите наблюдения бяха направени от екип в състав: Асен Асенов (III курс, КСУ и Морска астрономическа обсерватория), Димитър Димитров (I курс, „Киберсигурност“), Саша Ботева (XII клас, Математическа гимназия), Антон Атанасов (XII клас, Математическа гимназия), Виктор Иванов (XII клас, Математическа гимназия), Борил Игнатов (XII клас, Математическа гимназия), Камен Христодулов (XII клас, Математическа гимназия). Ръководител на екипа е  доц.   д-р Веселка Радева, ръководител на Морската астрономическа обсерватория и Планетариум на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

By | 2020-10-08T10:27:35+00:00 октомври 6th, 2020|2020, Новини|0 Comments

About the Author: