Home/2020, Важно, Новини, Празници, Предстоящи, Събития/Национални поетични празници „Вапцарови дни”

Национални поетични празници „Вапцарови дни”

НАЦИОНАЛНИ ПОЕТИЧНИ ПРАЗНИЦИ

„ВАПЦАРОВИ ДНИ” – ВАРНА

28 ноември – 7 декември 2020 год.

 

От 28 ноември до 7 декември 2020 год. в гр. Варна за шести пореден път ще се проведат Националните поетични празници “Вапцарови дни”. Инициативната група, организираща празниците с подкрепата на Община Варна и ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” организират в рамките на “Вапцарови дни 2020” Втори национален литературен конкурс, посветен на Н. Й. Вапцаров и Шести национален рецитаторски конкурс по творби на Н. Й. Вапцаров за любители.

Във връзка със засилените мерки по повод на епидемиологичната обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, конкурсът ще се проведе във виртуална среда!

С Т А Т У Т на Втория национален литературен конкурс, посветен на Н. Й. Вапцаров

Творби за литературния конкурс се приемат до 20 ноември 2020 г. на посочения по-долу адрес.

Обявяването и връчването на наградите на класиралите се на първите три места в конкурса ще се проведе на 5 декември 2020 г. (събота), от 14.00 часа пред паметника на Н. Й. Вапцаров в района на ВВМУ – Варна.

Условия за участие:

 1. В конкурса се допускат за участие автори на стихотворение или есе без ограничения във възрастта.
 2. За участие в конкурса се приемат до две произведения в една от формите на литературното изкуство – есе (до две страници във формат „Times New Roman“, 12) или стихотворение, които не са публикувани в книга, на страниците на периодични издания или в социалните мрежи в интернет.
 3. Конкурсът е анонимен. Произведенията се представят напечатани и неподписани по три екземпляра в непрозрачен плик. В същия плик се поставя по-малък запечатан плик с един екземпляр от произведението, подписано, с кратки биографични данни на автора, електронен адрес и/или телефон за контакт. Малките пликове ще бъдат отворени след определяне на класацията от журито.
 4. Наградният фонд на конкурса е осигурен от Община Варна, както следва:

Голяма награда – 350 лв. и плакет от кмета на Община Варна

І награда – 250 лв.

ІІ награда – 200 лв.

ІІІ награда – 100 лв.

 1. Участниците в литературния конкурс дават съгласие за публикуване на произведенията си.
 2. Представените произведения не се рецензират и не се връщат.
 3. Произведенията се изпращат на адрес:

гр. Варна – 9002

Български пощи – Клон 2

ул. Иван Аксаков 7, вх. Б

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ за конкурса „Вапцарови дни“

 1. Справки на тел.: 0897803295 – Росица Колева
 2. Разноските по пребиваването по време на награждаването са за сметка на участниците или на ведомството, което ги изпраща.

 

С Т А Т У Т на Шести национален конкурс-рецитал по творби на Н. Й. Вапцаров за любители

Конкурсът ще се проведе във виртуална среда. Желаещите да участват в конкурса следва да подготвят и изпратят в срок до 20 ноември 2020 г. (петък) видеоклип със своето изпълнение на избрано от тях произведение на посочения по-долу адрес.

Обявяването и връчването на наградите на класиралите се на първите три места в конкурса ще се проведе на 5 декември 2020 г. (събота), от 14.00 часа пред паметника на Н. Й. Вапцаров в района на ВВМУ – Варна.

Условия за участие:

 1. 1. В конкурса се допускат за участие непрофесионални изпълнители на художествено слово по творби на Вапцаров (поезия или проза) с времетраене на изпълненията до 5 мин., които ще бъдат разпределени в следните възрастови групи:
 • до 11 год.
 • 11-15 год.
 • 16-24 год.
 • над 25 год.
 1. 2. Наградният фонд на конкурса е осигурен от Община Варна, както следва:

Голяма награда – 300 лв. и плакет от Началника на ВВМУ

Във всяка възрастова група:

І награда – 250 лв.

ІІ награда – 200 лв.

ІІІ награда – 100 лв.

 

Ще бъдат раздадени и много поощрителни награди.

 

 1. Заявки за участие в конкурса се приемат до 20 ноември 2020 г. на следния електронен адрес:

 

vaptsarovi-dni-2020@naval-acad.bg

 

В заявката да бъдат приложени:

 • Трите имена на участника и възраст
 • Заглавие на произведението
 • Времетраене на изпълнението
 • Видеоклип със запис на изпълнението
 • Телефон за контакт

 

 1. Справки на тел.: 0897803295 – Росица Колева
 2. Разноските по пребиваването по време на награждаването са за сметка на участниците или на ведомството, което ги изпраща.

About the Author: