Home/2021, международни проекти, Новини, Посещения/Участие в Годишна отчетна среща на програмата на НАТО DEEP

Участие в Годишна отчетна среща на програмата на НАТО DEEP

От 13 до 16 септември 2021 г. началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал професор д.в.н. Боян Медникаров, участва в Десетата годишна отчетна среща (Clearing House) на програмата на НАТО DEEP (Defence Education Enhancement Programme) за усъвършенстване на военната образователна система в редица страни партньори.

Срещата се проведе в гр. Краков, Полша, и нейни домакини бяха Военноморската академия на Полша в гр. Гдиня, Военният технологичен университет в гр. Варшава и Шеста въздушно-десантна бригада от ВС на Полша, дислоцирана в гр. Краков.

На 13 септември 2021 г. флотилен адмирал Медникаров взе участие в отчетната среща на Работната група за усъвършенстване на военното образование (EDWG) към Консорциума по Партньорство за мир. Годишната отчетна среща на програмата на НАТО DEEP се проведе на 14 и 15 септември 2021 г. От всички 16 страни-партньори, които са заявили желание и участват в Програма DEEP, ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ има конкретен принос за изпълнението ѝ в четири от тях: Украйна, Северна Македония, Азербайджан и Сърбия. Най-значително е участието ни в усъвършенстването на военноморския компонент на програмата на НАТО DEEP – Украйна.  Началникът на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – флотилен адмирал професор д.в.н. Боян Медникаров, е академичен ръководител на DEEP – Украйна, свързана с военноморското обучение и подготовка. Той отговаря за стратегическите насоки и практически мерки за подкрепа от НАТО на реформирането на Военноморския институт в гр. Одеса. По време на отчетната среща беше направена рекапитулация на извършеното през годината в условия на COVID-19 и бяха набелязани конкретни мерки за усъвършенстване на дистанционното обучение във виртуална среда, с използване на специално разработените онлайн платформи на програма DEEP. Също така беше обявено преустановяването на работата по DEEP със Северна Македония и Афганистан.

На 16 септември 2021 г. флотилен адмирал Медникаров взе участие в отчетната среща на Групата за развитие на обучението и подготовката на сержантския и старшински състав (NCO Development Group).

Заместник-началникът по учебната и научната част на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ – капитан I ранг проф. д-р Калин Калинов, и цив. сл. Димитър Илиев участваха онлайн в Годишната отчетна среща на програмата на НАТО DEEР.

About the Author: