Благовест Белев
Благовест Чанев Белев
Професор доктор к.д.п.

Роден: 9 октомври 1963
Варна

nacid_logo_white

Образование
2000- 2002
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Докторска програма

2006

Капитан далечно плаване

1982- 1987
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Магистърска програма

Заемани длъжности
2017 - до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Професор

2005 - 2017
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Доцент

2010 - 2016
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Заместник декан на факултет „Навигационен”

1999 - 2005
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Главен асистент

1991 – 1993
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Асистент

Научни публикации
Ръководени докторанти
  1. Лъчезар Конаков. Успешно защитил 2015 г.
  2. Димитър Богомилов Андреев . успешно защитил 2017 г.
Научни проекти

Езици

Английски