evgeni_andreev
Евгени Христов Андреев
Асистент

Роден: 12 октомври 1992 г.
Варна
nacid_logo_white

Образование
2016 - 2017
Икономически университет - Варна

Магистърска програма

2010 - 2015
Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”

Бакалавърска програма

Заемани длъжности
2017 – до сега
ВВМУ „Н. Й. Вапцаров”

Асистент

Научни публикации

Владеене на език

Английски