Kalinov
Калин Спасов Калинов
Капитан I ранг професор доктор

Роден: 18.10.1968
Добрич

nacid_logo_white

Образование
2004 - 2007
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Докторска програма

2000 - 2002
ВА „Г.С. Раковски”, София

Магистърска програма

1986 - 1991
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров"

Магистърска програма

Заемани длъжности
2011 - до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Заместник-началник по учебната и научната част

2016 - до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Професор

2011 - 2016
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Доцент

2009 - 2011
ВА „Г. С. Раковски”

Доцент

2006 – 2009
ВА „Г. С. Раковски”

Главен асистент

2005 - 2006
ВА „Г. С. Раковски”

Старши асистент

2003 - 2005
ВА „Г. С. Раковски”

Асистент

1991 - 2000
ВМС

Офицер

Научни публикации
Ръководени докторанти
  1. Николай Иванов Николов, защитил през 2011 г.
  2. Анна Веселинова Караденчева – успешно защитила през 2017 г.
  3. Димитър Йорданов – успешно защитил 2018 г.
Научни проекти
  • +359 52 552 223

Владеене на език

Английски
Руски