TKoritarov-200
Тодор Димов Коритаров
Капитан III ранг главен асистент д-р

Роден: 9.7.1986
Хасково
nacid_logo_white

Образование
2015 - 2017 г.
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Докторска програма

2011 - 2012 г.
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Магистърска програма

2005 – 2010 г.
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Бакалавърска програма

Заемани длъжности
2019 - до сега
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Главен асистент

2013 - 2019
ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”

Асистент

2010 - 2013
ВМС

Офицер

Научни проекти
Научни публикации


   orcid

Езици

Английски