Home/Курсове/Курсове GMDSS/GMDSS-GOC – revalidation
GMDSS-GOC – revalidation 2020-06-30T04:49:11+00:00

Радиооператор- обща категория-ревалидация

  • В съответствие с: Конвенцията STCW’78/95
  • За кого: Курсът е задължителен за подновяване на права на радиооператори-обща категория
  • Брой участници: няма ограничение
  • Цена за 1 участник: 250 лв.
  • Продължителност: 1 дни / 8 часа
  • Място на провеждане: GMDSS симулатор

Симулаторът „GMDSS” на Висшето военноморско училище “Н. Й. Вапцаров” е предназначен за обучение и сертифициране на корабни навигатори и корабни радиоелектроници за Световната морска система за бедствие и безопасност – GMDSS.

Той се състои от две части:
– Компютърна част, симулираща цялото GMDSS радиооборудване на търговски кораб.|
– Реална корабна GMDSS апаратура.

Всеки обучаем е осигурен с всички публикации дадени в препоръките на Международния съюз за далекосъобщения и Международната морска организация за обучение и сертифициране на корабни радиооператори.

Към началото на курса всеки курсист трябва да носи:

  • Бордеро за платена такса
  • Снимка с размери 3,5/4,5 см – 1 брой
Участниците трябва да притежават сертификат Корабен радиооператор-обща категория

Ръководител: Проф. д-р Чавдар Александров

Инструктори:
Доц. д-р Георги Димитров
Доц. д-р Гроздю Грозев
ас. Августин Христов