Допълнителен прием – бакалаври

Home/Обучение/Прием/Прием - бакалаври/Допълнителен прием – бакалаври
Допълнителен прием – бакалаври 2023-09-25T07:08:38+00:00

ВВМУ осигурява възможност за участие в кандидатстудентската кампания за учебната 2023-2024 година на зрелостници, положили успешно държавни зрелостни изпити на сесията август-септември 2023 година.

 ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ обявява допълнителен прием по следните специалности, ОКС „бакалавър“:

 • Корабоводене – редовна и задочна форма;
 • Корабни машини и механизми – редовна и задочна форма;
 • Електрообзавеждане на кораба – редовна и задочна форма;
 • Експлоатация на флота и пристанищата – редовна форма;
 • Мениджмънт на водния транспорт – редовна и задочна форма;
 • Логистика – редовна и задочна форма;
 • Мениджмънт на пасажерски кораби – редовна форма;
 • Интелигентни системи в транспорта (Мехатроника) – редовна форма;
 • Информационни и комуникационни технологии – редовна форма;
 • Киберсигурност – редовна форма;
 • Национална и регионална морска сигурност – редовна форма

Подаване на документи за кандидатстване – до 19.09.2023 г.

Документите се подават онлайн.

Обявяване на класиране на кандидатите – до 21.09.2023 г.

Записване на класираните кандидати – до 27.09.2023 г.

Лице за контакти и допълнителна информация: Елиза Лазарова-Коен – 052 552386