Home/Обучение/Cisco академия
Cisco академия 2018-06-25T14:43:24+00:00

Cisco мрежова академия е най-често образователна или научна институция, отговаряща на определени условия. Cisco мрежовите академии предлагат обучение по учебни програми, създадени от лидера в областта на компютърните комуникации Cisco Systems. Учебният материал е съобразен с националната образователна програма на САЩ.

Цел на програмата

Основната цел на разработената от компанията Cisco Systems програма за обучение е обучение на специалисти за проектиране, изграждане и поддържане на компютърни мрежи и тяхната подготовка за успешно преминаване на международно признати сертификационни изпити.

WEB базирано обучение

Качественото обучението се гарантира чрез умело съчетаване на:

– лекции, презентации и консултации, провеждани от сертифицирани по програмата на Cisco инструктори;
– самостоятелна работа на курсистите чрез осигурения им достъп до разработените от Cisco Systems WEB базиран учебен материал. Същият се обновява периодично и включва в себе си подходящи илюстрации и презентационни материали.Достъпът до WEB базирания лекционен материал се осъществява от компютърните класове на Морско училище или от домашния Ви компютър след Вашата регистрация като курсист в академията. За да придобиете представа за част от учебните материали бихте могли да посетите връзките, дадени в рубриката Учебни програми.
– изпълнение на практически задачи с реално действащо комуникационно оборудване под ръководството и с помощта на сертифициран инструктор. Практическите задачи са разработени от Cisco Systems и се изпълняват на комуникационно оборудване, с което Cisco академията на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров разполага;
– периодично On-line тестване (20-25 въпроса) по време на обучението през Internet чрез “изпитващ” сървър на Cisco. Целта на това тестване е контрол на усвояване на текущия материал. Във всеки курс (семестър) са включени 8-12 такива теста.
Всеки курс (семестър) завършва със задължителен финален On-line тест (50-60 въпроса) и финален практически изпит. Успешно издържалите финалните изпити получават удостоверение и сертификат от Cisco за завършването на съответния курс.

Засега в “Vaptsarov Cisco Academy” се водят 5 курса за подготовка на мрежови специалисти.
Курсове за подготовка на компютърни мрежови специалисти за сертификационния изпит CCNA 640-802 (известни като първи, втори, трети и четвърти семестър):
– Курс 1 „ Network Fundamentals”
– Курс 2 “Routing Protocols and Concepts”
– Курс 3 “LAN Switching and Wireless”
– Курс 4 “Accessing the WAN”
Курс за подготовка на компютърни специалисти по мрежова сигурност за сертификационния изпит IINS 640-553 – Курс CCNA Security
Информацията за учебното съдържание на тези модули се намира в раздела „Учебно съдържание“ на сайта.
В бъдеще “Vaptsarov Cisco Academy” ще разшири обхвата на курсовете по програмата на Cisco Systems.

Това са три степени на световно признати сертификати за специалисти в областта на компютърните мрежи:
– Cisco Certified Networking Associate (CCNA) – сертифициран от Cisco сътрудник за работа с мрежи;
– Cisco Certified Networking Professional (CCNP) – сертифициран от Cisco професионалист за работа с мрежи;
– Cisco Certified Internetworking Expert (CCIE), сертифициран от Cisco експерт за работа с мрежи
Получаването на тези сертификати се извършва след успешно полагане на изпити в оторизирани центрове.
Провежданите в “Vaptsarov Cisco Academy” курсове (семестър 1, 2, 3 и 4) Ви подготвят за CCNA сертификационния изпит 640-802, а курсът CCNA Security – за сертификационния изпит IINS 640-553.

Учебният материал не предполага, че курсистите трябва да имат каквато и да било начална подготовка по отношение на компютрите и мрежите. Все пак ако не сте работили с компютър въобще е удачно да се заинтересувате за другите курсове по начална компютърна грамотност, провеждани във ВВМУ “Н. Й. Вапцаров”.
Предвид, че WEB базирания лекционен материал е на английски (или немски, испански) е необходимо владеене на съответния език на ниво четене и разбиране като може да се използва и компютърен речник. Естествено лекциите, презентациите и консултациите са на български.
– знания, умения и опит за проектиране, изграждане и поддържане на компютърни мрежи;
– удостоверение от Cisco за всеки завършен курс (семестър);
– най-добрата възможна подготовка за CCNA сертификационен изпит;
– намаление от цената за CCNA сертификационния изпит;
– да разпознават различните заплахи за сигурността, с които модерните мрежови инфраструктури се сблъскват;
– да осигуряват сигурност на мрежовите устройства;
– да въведат в експлоатация AAA на мрежовите устройства;
-да използват АCLs за да намалят заплахите за сигурността;
-да намалят често срещаните атаки на Layer 2;
– да конфигурират и използват Cisco IOS firewall;
– да конфигурират и използват Cisco IOS IPS;
– да въведат в експлоатация site-to-site IPSec VPNs;
– да поддържат ефективни политики на сигурност в мрежата.

За повече информация, въпроси и записвания посетете сайта ни за Курсове на ВВМУ.