Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели/Конкурс за главен асистент в катедра Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво
Конкурс за главен асистент в катедра Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво 2018-06-25T14:41:58+00:00
Професионално направление: „Военно дело”
Област на висше образование: „Сигурност и отбрана”
Факултет: „Навигационен”
Катедра: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Брой места: 1 – за военнослужещ
За срок от: 2 месеца от публикуването в държавен вестник брой 19/28.02.2017 г
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ОХ-116/06.02.2017 г. на министъра на отбраната
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 01.03.2017 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.