Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели/Конкурс за академична длъжност главен асистент
Конкурс за академична длъжност главен асистент 2018-06-25T14:41:36+00:00

 

Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Инженерен”
Катедра: „Кораборемонт”
Брой места: 1 – за цивилно лице
За срок от: 2 месеца от държавен вестник бр. 83 / 17.10.2017 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ЛС-106/05.10.2017 г. на Началник на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 17.10.2017 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.