Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели/Конкурс за академична длъжност „доцент” в катедра Електроника
Конкурс за академична длъжност „доцент” в катедра Електроника 2018-06-25T14:41:35+00:00
Професионално направление: „Транспорт, корабоплаване и авиация”
Област на висше образование: „Технически науки”
Факултет: „Навигационен”
Катедра: „Електроника”
Брой места: 1 – за цивилен служител
За срок от: 2 месеца от публикуването в държавен вестник брой 94/24.11.2017 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ЛС-122/13.11.2017 г. на Началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”.
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 24.11.2017 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.

 

За нуждите на катедра: “Електроника ”

Кандидати:

  1. гл.ас. доктор Георги Любомиров Димитров Резюмета на трудовете

Научно жури
Заповед на началника на ВВМУ № ОС-10 от 09.01.2018г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
Доцент доктор Гроздю Христов Грозев Вътрешен Председател Становище
Професор д.т.н. Андон Димитров Лазаров Външен Член Рецензия
Професор д.т.н. Борислав Йорданов Беджев Външен Член Рецензия
Професор доктор Мирослав Йорданов Цветков Вътрешен Член Становище
Доцент доктор Николай Атанасов Великов Вътрешен Член Становище
Доцент доктор Борислав Георгиев Найденов Външен Член Становище
Доцент доктор Николай Желев Колев Вътрешен Член Становище
Резервни членове:      
Доцент доктор Илиян Веселинов Илиев Вътрешен    
Доцент доктор Николай Тодоров Костов Външен    

Заключително заседание на журито: 02  април  2018 г.; 14.30 ч.

Заповед на началника на ВВМУ № ОС-73/13.03.2018 г.

Публикувано на официалният сайта на ВВМУ на 13.03.2018 г.