Home/Обучение/Конкурси за академични длъжности и хонорувани преподаватели/Конкурс за академична длъжност „доцент” в катедра ОУТП
Конкурс за академична длъжност „доцент” в катедра ОУТП 2018-06-25T14:41:35+00:00
Професионално направление: „Национална сигурност”
Област на висше образование: „Сигурност и отбрана”
Факултет: „Навигационен”
Катедра: „Организация и управление на военни формирования на тактическо ниво”
Брой места: 1 – за цивилен служител
За срок от: 3 месеца от публикуването в държавен вестник брой 94/24.11.2017 г.
Изисквания към кандидатите и необходими документи: Съгласно заповед № ЛС-121/13.11.2017 г. на Началника на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”.
Дата на публикуване на обявата за конкурса в сайта на ВВМУ: 24.11.2017 г.

За справки: тел. 052/552 243; 552 230; 552 222 (16 704)
Документи се подават в регистратурата за некласифицирана информация на училището.

Кандидати:

  1. гл.ас. доктор Сияна Бориславова Люцканова Резюмета на трудовете

Научно жури
Заповеди на началника на ВВМУ № ОС-41 от 30.01.2018г. // № ОС-91 от 30.03.2018 г.

Състав Вътрешен/ Външен Позиция Изготвя
Доцент доктор Никола Людмилов Стоянов Вътрешен Председател Становище
Професор доктор Наталия Атанасова Бекярова Външен Член Становище
Професор д.н. Стойко Димитров Стойков Външен Член Становище
Професор д.н. Севдалина Илиева Димитрова Външен Член Рецензия
Доцент д.в.н. Владимир Денчев Величков Външен Член Рецензия
Доцент доктор Димитър Христов Димитров Външен Член Становище
Доцент доктор Румен Ангелов Маринов Външен Член Становище
Резервни членове:
Доцент доктор Янчо Маринов Бакалов Вътрешен
Доцент доктор Димитър Стефанов Ташков Външен

Заключително заседание на журито: 19  април  2018 г.; 14.00 ч.

Заповед на началника на ВВМУ № ОС-100/03.04.2018 г.

Публикувано на официалният сайта на ВВМУ на 03.04.2018 г.