Управление на пристанищата -магистри

Home/Обучение/Магистри/Управление на пристанищата -магистри
Управление на пристанищата -магистри 2023-05-29T09:14:05+00:00

Обучението по специалността разширява и задълбочава знанията на студентите в областта на експлоатацията и управлението на пристанища и пристанищни съоръжения, подготвят се за ръководни кадри в структурите на морската индустрия.

Завършилите специалността могат да заемат управленски длъжности в пристанищната администрация, в компаниите, занимаващи се със спедиция на морски товари, както и в администрацията на корабоплавателните фирми.

Продължителност на обучението:

– За придобилите бакалавърска степен в същото направление – 1.5 г.;

– За придобилите бакалавърска степен по друга специалност – 2.5 г.

Извадка от учебен план за специалността