Лабораторията за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс „NAVYSIM BRIDGE”

Home/Учебна база/Лаборатории/Лабораторията за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс „NAVYSIM BRIDGE”
Лабораторията за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс „NAVYSIM BRIDGE” 2016-02-04T21:11:08+00:00

Лабораторията за анализ и повишаване на ефективността на корабен пропулсивен комплекс „NAVYSIM BRIDGE”, с вградена система “NAUTIS” дава възможности за управление на голям набор от кораби и плавателни средства в различна среда – канали, пристанища и т.н. Дава възможност за симулация и управление на целия набор от оборудване налично на съвременния корабен мостик. Лабораторията е открита от  доктор хонорис кауза на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“  г-н Коджи Секимидзу – генерален секретар на Международната морска организация (IMO)

Системата има възможности за избор на:

  • Обкръжаваща среда или пристанища
  • Кораб
  • Начална позиция
  • Метеорологични условия – сила и направление на вятъра, вълнението и течението, мъгла, симулация на буря, показване на звезди през нощта и т.н.

Докато тече упражнението, Nautis предлага много варианти за наблюдение на пристанището и движенията на кораба чрез камери.

С цел по-пълноценно обучение в допълнение са добавени софтуерни модули:

  • IMO одобрен Радар/ARPA – симулация на радарен интерфейсен модул;
  • IMO одобрен ECDIS – Electronic chart display systems
  • NAUTIS комуникационен интерфейсен модул
  • NAUTIS GMDSS тренажор интерфейсен модул