Тренажор VTMIS 2015-11-29T21:26:23+00:00

Тренажор VTMIS e предназначен за обучение и сертифициране на оператори от системата за ръководство, управление и наблюдение на корабния трафик от специалностите „ИКТМИ”, „МВТ”, „ЕФП” и „ЕОК”. Той е оборудван с компютърен симулатор и се явява учебен център на българския VTMIS.