Home/Задочно обучение 2020/2021
Задочно обучение 2020/2021 2020-08-05T15:47:01+00:00

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – БАКАЛАВЪР

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 2020 / 2021

За студенти първи курс, специалност „Корабоводене“, „Мениджмънт на водния транспорт“ и „Логистика“

Уважаеми студенти, в съответствие с удължаване на извънредната епидемична обстановка до 31 август, причинена от разпространението на Covid-19 и указанията на МОН, началото на учебната 2020/ 2021 г. ще стартира онлайн. За целта:

  1. На 21.08.2020 г. от 9.00 ч. във ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“ в Зала 9 ще се проведе обучение за запознаване с правилата и организацията на учебния процес, както и предоставяне на индивидуални акаунти и работа с тях за обучение във виртуална среда.
  2. От 22.08.2020 г. занятията за първокурсниците стартират във виртуална среда.

Молим ви да организирате вашето присъствие на 21.08.2020 г., от 9.00ч. на входа (КПП) на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, където ще бъдете посрещнати, за да получите информация за обучението и необходимите документи по вашето студентско състояние.

Телефони за връзка: Деканат на факултет „Навигационен“ – 052/552-248

За студенти след първи курс, специалност „Корабоводене“,

„Мениджмънт на водния транспорт“, „Логистика“ и „Експлоатация на флота и пристанищата“

Уважаеми студенти, в съответствие с удължаване на извънредната епидемична обстановка до 31 август, причинена от разпространението на Covid-19 и указанията на МОН, началото на учебната 2020/ 2021 г., за някои курсове и специалности, ще стартира онлайн. Занятия, свързани с курсове за специална и допълнителна подготовка, практически и лабораторни упражнения, които трябва да се изпълнят присъствено, ще бъдат проведени на място във ВВМУ. За повече информация, моля следете учебното разписание, което ще бъде публикувано до 17.08.2020 г., на сайта https://nvna.eu/wp/schedule/

Телефони за връзка: Деканат на факултет „Навигационен“ – 052/552-248

ЗАДОЧНО ОБУЧЕНИЕ – БАКАЛАВЪР

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА 2020 / 2021

За първи курс специалност „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“

Уважаеми студенти, в съответствие с удължаване на извънредната епидемична обстановка до 31 август, причинена от разпространението на Covid-19 и указанията на МОН, началото на учебната 2020/ 2021 г. ще стартира онлайн. За целта:

  1. На 21.08.2020 г. от 9.00ч. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ ще се проведе обучение за запознаване с правилата и организацията на учебния процес, както и предоставяне на индивидуални акаунти и обучение за работа с тях във виртуална среда.
  2. За специалност „Корабни машини и механизми“, от 22.08.2020 г. занятията стартират във виртуална среда.
  3. За специалност „Електрообзавеждане на кораба“, от 22.08.2020 г. до 23.08.2020 г. (включително) ще се проведат присъствени занятия по учебната дисциплина „Инженерно технологично поддържане на електрообзавеждането“, след което обучението ще продължи във виртуална среда.

Молим ви да организирате вашето присъствие на 21.08.2020 г., от 9.00ч. на входа (КПП) на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“, където ще бъдете посрещнати, за да получите информация за обучението и необходимите документи по вашето студентско състояние.

За допълнителна информация – тел. 052/552-379 – Факултет „Инженерен“

За студенти след първи курс специалност „Корабни машини и механизми“ и „Електрообзавеждане на кораба“

Уважаеми студенти, в съответствие с удължаване на извънредната епидемична обстановка до 31 август, причинена от разпространението на Covid-19 и указанията на МОН, началото на учебната 2020/ 2021 г., за някои курсове и специалности, ще стартира онлайн. Занятия, свързани с курсове за специална и допълнителна подготовка, практически и лабораторни упражнения, които трябва да се изпълнят присъствено, ще бъдат проведени на място във ВВМУ. За повече информация, моля следете учебното разписание, което ще бъде публикувано до 17.08.2020 г., на сайта https://nvna.eu/wp/schedule/

За допълнителна информация – тел. 052/552-379 – Факултет „Инженерен“