Състав – електротехника 2017-05-25T13:17:51+00:00

Ръководител на Катедрата
Доц. д-р инж. Милен Бонев Бонев

Академичен състав За контакти
1. Доц. д-р инж. Милен Бонев Бонев badge_sm 052552272
2. Доц. д-р инж. Живко Генчев Гроздев badge_sm 052552243
3. Доц.  д-р инж. Емил Стефанов Барудов
4. Главен ас. д-р инж. Тодор Петров Лазаров
5. Гл. ас. д-р инж. Елена Кателиева Кателиева
6. Ас. Христо Александров Милушев
7. Ас. Калин Маринов Недев
8. Ас. Георги Илков Енчев
9. Преп. инж. Любомир Йорданов Дънков
Хонорувани преподаватели
1. Проф. д. н. инж. Николай Филев Джагаровbadge_sm
2. доцент доктор Георги Петров Стоилов
3. доцент доктор Николай Ангелов Ангелов
4. доцент доктор Христо Петров Раев
5. доцент д-р Марин Михов Недев
6. гл.ас. Атанас Христов Доврамаджиев
 7. Проф. д.н. инж. Стефан Тодоров Барудов
 8. К-н III ранг Светломир Владимиров Мухтаров