Състав – електротехника 2019-10-09T13:20:33+00:00

Ръководител на Катедрата
Доц. д-р инж. Милен Бонев Бонев

Академичен състав За контакти
1. Доц. д-р инж. Милен Бонев Бонев badge_sm 052552272
2. Доц. д-р инж. Живко Генчев Гроздев badge_sm ORCID iD icon 052552243
3. Доц.  д-р инж. Емил Стефанов Барудов badge_sm
4. Главен ас. д-р инж. Тодор Петров Лазаров
5. Гл. ас. д-р инж. Елена Кателиева Кателиева
6. Ас. Христо Александров Милушевbadge_smORCID iD icon
7. Ас. Калин Маринов Недев
8. Ас. Георги Илков Енчев
9. Преп. инж. Любомир Йорданов Дънков badge_sm
Хонорувани преподаватели
1. Проф. д. н. инж. Николай Филев Джагаровbadge_sm
2. доцент доктор Георги Петров Стоилов
3. доцент доктор Николай Ангелов Ангелов
4. доцент доктор Христо Петров Раев
5. доцент д-р Марин Михов Недев
6. гл.ас. Атанас Христов Доврамаджиев
Ветерани
1. Проф. д.н. инж. Стефан Тодоров Барудов
2. К-н III ранг Светломир Владимиров Мухтаров