Дисциплини – Математика

Дисциплини – Математика 2018-06-25T14:42:50+00:00
25461 Висша математика – втора част – КОР
25451 Висша математика – математически анализ и статистика – ЕФП
25460 Висша математика – първа част – КОР
25465 Дискретна математика
25463 Линейна алгебра
25450 Линейна алгебра и аналитична геометрия
25464 Математически анализ
25445 Математически анализ – част втора
25444 Математически анализ – част първа
25446 Математически анализ – част трета
25448 Моделиране и статистическа обработка на експериментални данни
25455 Моделиране и статистическа обработка на експериментални данни от КЕУ
25466 Теория на вероятностите и математическа статистика
25447 Физика