Състав – Математика 2018-02-02T12:49:04+00:00

Ръководител на Катедрата
Доц. д-р Татяна Стефанова Маджарова

Академичен състав За контакти
1. Доц. д-р Павлина Николова Тодорова 052 632015
2. Доц. д-р Татяна Стефанова Маджарова 052 552376
3. Доц. д-р Веселка Сидерова Радева science_indexbadge_sm 052 632015
4. Ас. д-р Емилия Колева Радева 052 632015
5. Ас. Виктория Петрова Събева 052 632015
6. Ас. д-р Антонина Димчева Христова  badge_sm 052 632015
7. Ас. Антон Марков Андонов 052 632015
Хонорувани преподавател
1. Доц. д-р Петя Николова Кърклисийска 052 552257
2. Доц. д-р Еди Йосиф Чакъров 052 632015