Състав – Математика 2018-10-17T20:27:29+00:00

Ръководител на Катедрата
Доц. д-р Татяна Стефанова Маджарова

Академичен състав За контакти
1. Доц. д-р Павлина Николова Тодорова badge_sm 052 632015
2. Доц. д-р Татяна Стефанова Маджарова badge_smORCID iD icon 052 552376
3. Доц. д-р Веселка Сидерова Радева science_indexbadge_sm 052 552280
4. Ас. д-р Емилия Колева Радева 052 632015
5. Ас. Виктория Петрова Събева 052 632015
6. Гл. ас. д-р Антонина Димчева Христова  badge_sm 052 632015
Хонорувани преподавател
1. Доц. д-р Петя Николова Кърклисийска
2. Доц. д-р Еди Йосиф Чакъров
3. Ас. Антон Марков Андонов
3. Ас. Георги Георгиев