Home/За нас/Структура/Факултет Навигационен/Катедра Експлоатация на флота и пристанищата
Катедра Експлоатация на флота и пристанищата 2016-04-24T17:53:10+00:00

Катедра „Експлоатация на флота и пристанищата“ е водеща катедра във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Нейната мисия е да формира необходимите знания, практико-приложни умения и лидерски качества на своите обучаеми, удовлетворяващи потребността от висококвалифицирани кадри в сферата на морския бизнес.