Home/2018, акредитация, Новини, Посещения, Събития/Докторска програма „Военнополитически аспекти на морската сигурност“

Докторска програма „Военнополитически аспекти на морската сигурност“

На 14.05.2018 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ пристигна експертна група за акредитиране на докторска програма „Военнополитически аспекти на морската сигурност“ от професионално направление 9.1. „Национална сигурност“. Комисията е в състав:

  1. Доц. д-р Христо Атанасов Христов – ШУ „Епископ Константин Преславски“;
  2. Проф. д.н. Майяна Милчева Митевска-Енчева – УниБИТ – София;
  3. Георги Стефанов Хинов – студент.

Наблюдаваща процедурата е проф. д.н. Севдалина Димитрова.

Акредитацията ще продължи в рамките на 3 дни, като на 14.05. се проведе среща с началника на Висшето военноморско училище – флотилен адмирал проф. д.в.н. Боян Медникаров, който изнесе брифинг за представянето на учебното заведение.

През следващите дни комисията ще се запознае с учебната и материално-техническата база на Училището. Ще им бъде представена системата за управление на качеството, научноизследователската и проектна дейност. Предвидени са и срещи с деканите на факултетите „Навигационен“ и „Инженерен“.

На 16.05.2018 г. групата ще бъде запозната със Стратегията за развитие на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Ще се проведат срещи с курсанти, студенти и докторанти.

About the Author: