Home/2019, Курсанти, научни проекти, Новини/Курсанти участваха в изследване на морските течения

Курсанти участваха в изследване на морските течения

От 13 до 17 май 2019 г. шестима курсанти от втори курс във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ проведоха плавателна практика с моторен ветроходен кораб „Орфей“ в района на Бургаския залив. Старши офицер на борда бе капитан II ранг д-р Тодор Калинов, асистент във ВА „Г. С. Раковски“. Ръководител на учебната практика бе капитан-лейтенант асистент д-р Тодор Коритаров. По време на практиката бе извършено изследване на морските течения в акваторията на плаването.

По време на практическите занятия бяха отработени елементи на екипажната организация. Формиране на практически навици при управление на кораба и експлоатацията на техническите средства са сред задачите, отработени на борда. Бяха отработени носенето на вахта на ход и на котвена стоянка. Бяха упражнени отделни елементи от занятията по осигуряване на безопасността на кораба.

About the Author: