Home/2019, Делегация, международни проекти, Новини, Посещения/Посещение на военнослужещи от Одеската морска академия и Измаилския университет

Посещение на военнослужещи от Одеската морска академия и Измаилския университет

На 11 октомври 2019 г. на официално посещение във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бяха военнослужещи от Дунавския институт към Националния университет в гр. Измаил и Военноморския институт към Националния университет „Одеска морска академия“ – гр. Одеса, Украйна. Те бяха посрещнати от заместник-началника по учебната и научна част – капитан I ранг професор доктор Калин Калинов, който въведе гостите в новостите, които се случват в Морско училище. Визитата бе с цел да се сравни и определи нивото на подготовка както за курсантите, така и за студентите в трите висши учебни заведения. Особено внимание бе обърнато на това, какви са изискванията, за да получи учебното заведение акредитация, и как протича самият процес. Не е случайно, че представителите на двата университета – в Измаил и Одеса, се интересуват от това, как е протекла акредитацията във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

През 2018 г. Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация към Министерския съвет даде институционална акредитация на Висшето военноморско училище „Н. Й. Вапцаров“, с обща оценка 9,59 и срок на валидност 6 години. Оценката е свързана и с това, че непрекъснато се осъвременява учебно-научната инфраструктура, като се поставя основен акцент върху изграждането на модерни корабни симулатори, тренажори и обновяване на лекционните зали, които са сред основните фактори за развитието на знанията и приложните умения на бъдещите офицери от военния и гражданския флот. Тази оценка нарежда Морско училище сред първите 4 висши учебни заведения в страната.

Основавайки се на сътрудничеството между академиите, бе обсъден и въпросът за обучението на чуждестранни курсанти и студенти във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“.

About the Author: