Home/2019, BG05M2OP001-2.009-0037-C02, научни проекти, Новини, Събития/ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в подкрепа на младите учени

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в подкрепа на младите учени

На 20 декември 2019 г. във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се проведе заключителна пресконференция по проекта „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели във Висшето военноморско училище „Никола Йонков Вапцаров“. Проектът е насочен към развитието на човешките ресурси, ангажирани в сферата на науката. Специфичните му цели са свързани с повишаване на развитието на човешките ресурси, ангажирани в науката; повишаване на квалификацията на персонала в сферата на научноизследователската и развойна дейност, за да се гарантират достатъчно висококвалифицирани лица, завършили висше образование, с практически опит на изследванията, и привличане на изследователи от чужбина за научни наблюдения; насърчаване на интереса на децата и младежта към научните изследвания; повишаване на качеството на научните изследвания и подготовката на висококвалифицирани специалисти с оглед на стимулиране на икономическия растеж.

Чрез изпълнението на дейностите са създадени условия за превръщането на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в съвременен център на знанието, обединяващ основните компоненти на триъгълника „образование – наука – иновации“, като в допълнение са създадени интегриращи връзки между образованието, науката и бизнеса.

About the Author: