Home/СУК/Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

Шестмесечен одит на Системата за управление на качеството

На 13.11.2023 г. бе извършен шестмесечен одит на Системата за управление на качеството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от Лойдс Регистър. Водещ одитор на фирмата бе г-жа Нели Маврудиева.

В документите от одита се подчертава, че резултатите от тази надзорна визита са показателни за продължаващото съответствие на системата за управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” с изискванията на стандарта ISO 9001:2015. Непрекъснатото подобрение бе демонстрирано чрез:

  • разработване на нова магистърска програма по специалност „Аерокосмическо инженерство“ и изграждане на лаборатория за телеметрия на наносателити;
  • участие в национални и европейски проекти;
  • второ плаване на НИК 421 за осигуряване на българската антарктическа база на остров Ливингстън;
  • успешно преминала програмна акредитация на професионално направление 5.3 Комуникационна и компютърна техника.

Бяха обсъдени и утвърдени дата и тема за провеждане на фокусирано посещение на системата за управление.

By | 2023-11-17T08:03:46+00:00 ноември 17th, 2023|СУК|0 Comments

About the Author: