Дейности 2024-01-17T09:51:44+00:00

Центъра за дистанционно обучение е специализирана структура в състава на ВВМУ, която отговаря за:

  • администриране и поддръжка на системите за дистанционни и електронноподпомагано обучение (СДЕПО) на ВВМУ
  • създава и организира административните процеси по отношение на ДФО
  • извършва обучения на преподаватели и студенти в и за СДЕПО
  • разработва и подпомага изработването на дигитално образователно съдържание
  • обобщава и представя добрите практики в областта на дистанционното и електронно обучение
  • организира и провежда семинари и уъркшопи в областта на дистанционното и електронно обучение
  • разработва и участва в научни и образователни проекти в областта на дистанционното и електронно обучение или свързано с нея.