Състав 2024-01-17T10:03:52+00:00
Център за дистанционно обучение
 Ръководител: капитан III ранг проф. д-р Йордан Сивков
телефон: 052 552 384
електронна поща: jsivkov@naval-acad.bg
Технически експерт, Администратор СДЕПО Пламен Браняков

електронна поща: branyakov@nvna.eu

 Уеб администратор и администратор СДЕПО Валерия Терзийска

електронна поща: v.terziyska@nvna.eu

В състава на ЦДО влизат две лаборатории:

  • Лаборатория за обработка на дигитално съдържание
  • Лаборатория за създаване на дигитално образователно съдържание /аудио-визуално съдържание/