Кратка история – математика

Кратка история – математика 2018-06-25T14:42:50+00:00

Катедра „Математика и физика” се формира през 1959 година, когато в катедра „Общообразователни дисциплини” се обособяват отделни колегии. От 1972 година тя съществува като самостоятелно звено. През 1976 година получава помещения в източния учебен корпус, стопанисвани и до днес.

Катедрата разполага с лекционна зала, две лаборатории по физика и методичен кабинет. Учебно-материалната база е изцяло дело на преподавателите.

До 1972 г. катедрата се ръководи от гл. ас. Христо Грамчев, преподавател по математика в училището от 1939 г. Следващите ръководители са главен асистент Жельо Желев (до 1984 г.), доцент доктор Йордан Димитров (до 1999 г.) и доцент доктор Ана Томова (до 2000 г.). През 2000 г. катедрата  се обединява с катедра „Информатика” под ръководството на доцент доктор Иванчо Йорданов. От 2011 година тя отново е самостоятелно звено с ръководител доцент доктор Петя Кърклисийска. От 2016 година катедрата в обновен състав се оглавява от доцент Татяна Маджарова.

WP_20160422_09_37_52_ProWP_20160422_09_38_54_Pro

Начало на 21 век.

Награди на Отбора по физика на ВВМУ

в Републикански първенства.

Международни награди по физика за 2017 г.