Home/проекти

Резултати от подбор на участници в студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност в изпълнение на Дейност 12 по проект BG05M2OP001-2.016-0002

СПИСЪК на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в обучения в Дейност №12 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“ по проект BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация" Съгласно решение на комисията за извършване на подбор на обучаеми, отразено в протокол № 6 от 08.11.2023г., съгласно [...]

By | 2024-01-20T08:01:54+00:00 ноември 22nd, 2023|EDUTransform|0 Comments

Представяме възможности за участие в студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност в изпълнение на Дейност 12 по проект BG05M2OP001-2.016-0002

Покана за участие в Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност в изпълнение на дейност 12 по проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform В изпълнение на Дейност №12 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална [...]

By | 2023-11-11T07:40:35+00:00 ноември 11th, 2023|EDUTransform|0 Comments

ПРОВЕДЕ СЕ ТРЕТА МЕЖДУНАРОДНА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ ЕРАЗЪМ+ „UMTMS (The Usage of Multipurpose Tasks in Maritime Simulation)

Третата международна партньорска среща на „Проект UTMMS – финансиран от програма Еразъм+“ се проведе в Морския факултет на Университета в Риека на 2 и 3 ноември 2023 г. На срещата присъстваха представители на Университета в Риека, морски факултет и представители на институциите на консорциума по проекта: Gölcük Sehit Volkan Tantürk MTAL - Турция, ВВМУ "Никола [...]

By | 2023-11-09T12:57:33+00:00 ноември 9th, 2023|2023, UMTMS, Новини, Посещения|0 Comments

Резултати от подбор на кандидат-обучители в на обучители за обучения в клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност по проект BG05M2OP001-2.016-0002

СПИСЪК на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в обучения в Дейност №12 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“ по проект BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация" Съгласно решение на комисията за извършване на подбор на обучители, отразено в протокол № 6 от 08.11.2023г., съгласно [...]

By | 2024-01-20T07:59:08+00:00 ноември 9th, 2023|EDUTransform|0 Comments

Покана за участие в подбор на обучители за обучения по клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност по проект BG05M2OP001-2.016-0002

В изпълнение на Дейност №12 „Студентски клубове за развитие на предприемачески умения, презентационни умения и дигитална креативност“ по проект BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация" ВВМУ ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ  „Презентационни умения и комуникационни умения и дигитална креативност“ I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Съгласно Дейност №12 „Студентски [...]

By | 2023-11-04T14:51:43+00:00 октомври 31st, 2023|EDUTransform|0 Comments

Резултати от подбор на кандидат-обучители в изпълнение в област Дигитални умения на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002

СПИСЪК на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в обучения в област:  “Дигитални умения” в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform Съгласно решение на комисията за извършване на подбор на обучители, отразено в протокол № 5 от [...]

By | 2024-01-20T17:26:32+00:00 октомври 6th, 2023|EDUTransform|0 Comments

Покана за участие в подбор на обучители за обучения по дигитални умения на преподаватели в изпълнение на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform ВВМУ ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ  „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“ I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Дейност №9 „Обучение на преподаватели“ по проект BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform предвижда провеждане на обучения за [...]

By | 2023-10-05T12:22:43+00:00 септември 27th, 2023|EDUTransform|0 Comments

Резултати от подбор на обучаеми в обучения в направление „Чуждоезикови умения“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

СПИСЪК на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в обучения (интензивен курс 24 часа, продължително обучение 80 часа, продължително обучение 160 часа) в област: “Чуждоезикови умения”  в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform Съгласно решение [...]

By | 2024-01-20T16:49:33+00:00 септември 13th, 2023|EDUTransform|0 Comments

Резултати от подбор на обучаеми в обучение в направление „Дигитални умения“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

СПИСЪК на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в обучения в област: “Дигитални умения” в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform Съгласно решение на комисията за извършване на подбор на обучаеми, отразено в протокол № 3 от [...]

By | 2024-01-20T08:30:05+00:00 септември 13th, 2023|EDUTransform|0 Comments

ENDORSEME: Финална конференция събра 60 специалисти

Финална конференция по проект ENDORSEME (Enabling Seafarers to Mutual Endorsement), свързан със създаване на условия за взаимно признаване на квалификации на морските лица между морските административни органи, се проведе във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Морско училище е партньор по проекта заедно с още 5 институции и университети от Турция, Испания, Ирландия, Румъния и Словения. По [...]