Home/проекти

Участие в „ Международна конференция за моряците и морските кариери в Гдиня“.

В периода от 22.10- 27.10 във Военноморската академия на Р Полша в гр. Гдиня се проведе второ събитие по проект MENTORESS E2 : “ Работна среща по проблемите на равнопоставеността на половете за трудова заетост и проблеми, възникнали по време на изпълнението на задълженията“. Проектът MENTORESS се реализира в международно сътрудничество с четири университета, включително [...]

By | 2018-10-29T19:24:39+00:00 октомври 28th, 2018|2018, Новини, Посещения, проекти|0 Comments

Участие в конференция по проект „Изграждане и развитие на Център за компетентност КВАЗАР“

На 17.10.2018 г. от 13:30 часа в БАН ръководителите и представители на четири университета и три института на БАН презентираха за първи път пред обществеността своя съвместен проект в сферата на националната сигурност – първия в България Център за компетентност по квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска „КВАЗАР“. Центърът е от [...]

By | 2018-10-20T15:29:55+00:00 октомври 17th, 2018|2018, Новини, проекти|0 Comments

Демонстрационен ден по проект BG05M2OP001-2.009-0037-C02

                                                                    Уважаеми Колеги и Партньори, На 20-ти Септември 2018 година в сградата на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“, зала 11 от 14.00 часа ще се проведе четвъртия от поредицата демонстрационни дни по проект BG05M2OP001-2.009-0037-C02 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров”, финансиран с подкрепата на Оперативна програма „Наука и [...]

Екип от Морско училище – с награда от конкурс на Европейската космическа агенция

Преди няколко седмици бъдещи корабни инженери и първокурсничка по навигация от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ се класираха на финала на престижен студентски конкурс на Европейската космическа агенция (ESA – Student Aerospace Challenge). В него участват представители на най-елитните университети в света, които представят визията си за бъдещето на човечеството в Космоса. През тази година се включиха [...]

Проекти по програмата „Ученическа космическа академия“

В Звездната зала на Планетариума бяха представени ученическите проекти, които спечелиха призови места в Международния конкурс на НАСА за космически колонии. Ръководител на трите екипа е доц. д-р Веселка Радева, ръководител на Планетариума. Младежите представиха своите проекти на Конференцията за международно космическо развитие на НАСА и Американското астронавтическо общество през май 2018 година. Екипите са от [...]

By | 2018-06-25T14:44:06+00:00 юни 6th, 2018|2018, Новини, проекти|0 Comments

Успешно завършиха проведените курсове по проект DivSea във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“

На 25.05.2018 г. успешно завършиха курсовете по проект “Диверсификация на професионалното развитие на морските лица чрез съвместно разработване на програми за повишаване на компетентностите и сертифицирането им” – DivSea по програма „Eразъм+“, ключова дейност 2. – „Стратегически партньорства“, сектор „Висше образование“. Бенефициент по проекта е Морският университет в Констанца (CMU), Румъния, и партньори: ВВМУ „Н. [...]

Конференция по 3D моделиране и симулации

В периода от 8 до 10 май 2018 г. в София се проведе конференция с подкрепата на NASA. Бяха показани студентски разработки от над 15 университета от цял свят, свързани с изграждане на 3D модели и симулации на обратната страна на Луната. Тази година България е единствената страна от Източна Еврпа, която участва в проекта. [...]

Покана за семинар по проект DivSea

ПОКАНА УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, В съответствие със стратегическите цели и препоръки на политиката на ЕС в областта на морският транспорт от ключов интерес за общността е да се постигнат и поддържат стабилни и предсказуеми световни конкурентни условия за корабоплаването и за други дейности част от морската индустрия. За постигането на тази цел е необходимо [...]

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ спечели още един проект по оперативна програма

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ спечели проект по оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. Финансовата рамка на проекта възлиза на 620329,49 лева. Средствата ще дадат възможност на 45 докторанти от Училището да участват в международни форуми и да извършват научни изследвания в научните области, в които се развиват.

Демонстрационен ден по проект BG05M2OP001-2.009-0037-C01

Уважаеми Колеги и Партньори, На 20 ноември 2017 година в сградата на радио Варна, зала „Арт Салон” от 12.00 часа ще се проведе първия от поредицата демонстрационни дни по проект BG05M2OP001-2.009-0037-C01 „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, млади учени и преподаватели във ВВМУ „Никола Й. Вапцаров”, финансиран с подкрепата на Оперативна програма „Наука и образование [...]

By | 2018-06-25T14:44:08+00:00 ноември 17th, 2017|2017, Новини, проекти|0 Comments