Home/проекти

Студенти ще решават казуси чрез ролеви игри. Заповядайте!

Уважаеми студенти на ИУ-Варна, ТУ-Варна и ВВМУ, в периода 13 - 15 декември 2022 г., в удобно за вас време съгласно графика по-долу, ви каним да участвате във формат „ролева игра със симулация на работен казус“ с продължителност 3 учебни часа. Срок за кандидатстване: 10.12.2022 г., 23:00 ч.– онлайн на email: edutransform@ue-varna.bg изпращате попълнено заявление за кандидатстване. [...]

By | 2022-12-08T11:42:48+00:00 декември 7th, 2022|2022, Новини, проекти, Студенти|0 Comments

Морско училище и полицейски и военни академии от Румъния и Чехия разработват платформа за лицево разпознаване

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ участва в проект за разработване на платформа за лицево разпознаване и идентификация. Проектът „Иновативни средства за оценяване в образователния процес за нуждите на отбраната и обществената сигурност – иновативни, цифрови онлайн методи и технологии“ – FAST, е по програма „Еразъм+“. Той е съвместен между Полицейската академия в Клуж-Напока (Румъния), Полицейския колеж [...]

By | 2022-08-04T14:09:48+00:00 август 4th, 2022|2022, Еразъм, Новини, проекти|0 Comments

Дронове на Морско училище правят екопроучване на Бургаския залив

Екип от специалисти от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ участва в проучване на екологичното състояние на Бургаския залив. Изследването е по съвместен проект на община Бургас, Морско училище и университет „Проф. д-р Асен Златаров“. Нови специализирани роботи за подводно изследване, някои от които са част от дрон-флотилията на флотската ВВМУ, започнаха проучване на екологичното състояние на морето. Целта [...]

By | 2022-07-15T07:50:06+00:00 юли 14th, 2022|2022, Новини, проекти|0 Comments

Възпитаници на Морско училище показаха свои проекти на Международна научна конференция

Двама студенти и един курсант от ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ взеха участие в Международната студентска научна конференция, организирана от престижния морски университет „Пири Рейс“ и BSAMI (Black Sea Association Of Maritime Institutions). Домакин бе Университетът по навигация в Батуми, Грузия. В събитието бяха включени панели по: морска наука; логистика; хуманитарни, социални и естествени науки и [...]

By | 2022-06-08T14:44:50+00:00 юни 7th, 2022|2022, Новини, проекти|0 Comments

Семинар за иновативни морски системи във ВВМУ

Семинар в областта на морските информационни системи се проведе във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Форумът е по проект за интегрирана иновативна система за наблюдение на моторни лодки и малки кораби – I2VMS. В него участва фирма „Скортел“ – един от най-големите доставчици на морски телекомуникационни технологии. Семинарът е с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм [...]

Информация за студенти за участие в научен проект

ВВМУ чрез Научна секция предлагат участие на обучаеми от всички специалности в научен проект OFFSHORE GREEN ENERGY PRODUCTION POTENTIAL IN EEZ OF BULGARIA. За повече информация разгледайте нашия Информационен флайер

Набиране на студенти за участие в „Пролетно училище“ в Гърция

Уважаеми студенти, Във връзка с изпълнението на проект „Иновативни меки умения за морскoто образовние и  морската практика“ (ISOL-MET - Innovative Soft Skills to Maritime Education and Training), обявяваме подбор на студенти, които да се включат в едноседмично обучение в Гърция (Spring School), за периода от 04.04.2022 г. до 08.04.2022 г. Кандидатите трябва да са от [...]

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ стартира работа по нов международен проект

На 1 и 2 февруари 2022 г. бе проведена откриваща работна среща по проект „Създаване на условия за взаимно признаване на квалификации на морските лица между морските административни органи“, финансиран по ключова дейност 2. „Партньорства за сътрудничество между организации и институции“, програма „Еразъм+“. Проектът е с продължителност 24 месеца, като бенефициент е ВВМУ „Н. Й. [...]

Морско училище участва във виртуална конференция по проект MINE-EMI

На 14 май 2020 г. се проведе международна онлайн конференция по трансграничния проект MINE-EMI, в който партньор е ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Проектът е фокусиран върху разработването на съвместна магистърска програма (JMP), която улеснява развитието на умения и компетенции за повишаване на осведомеността относно възникващите морски въпроси, с цел насърчаване на устойчивото управление на морския [...]

Студентски практики

Стартира проектът „Студентски практики – фаза 2“, BG05M2OP001-2.013. Проектът е в съответствие със заложените в Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2014 – 2020 г. мерки за въздействие и специфичните препоръки на Съвета на ЕС. Изпълнението на проекта ще допринесе за постигане на корелация между търсенето и предлагането на специалисти [...]

By | 2020-02-20T14:30:09+00:00 февруари 19th, 2020|2020, Новини, проекти, Стаж/Работа|0 Comments