Home/проекти

ENDORSEME: Финална конференция събра 60 специалисти

Финална конференция по проект ENDORSEME (Enabling Seafarers to Mutual Endorsement), свързан със създаване на условия за взаимно признаване на квалификации на морските лица между морските административни органи, се проведе във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Морско училище е партньор по проекта заедно с още 5 институции и университети от Турция, Испания, Ирландия, Румъния и Словения. По [...]

MARS-NET: Партньори обсъждаха напредъка на проекта

Представители на държавите – партньори по проекта MARS-NET, проведоха работна среща на тема: TPM4 – Learning and Training Resources Digitalization. След края на семинара „Симулаторните съоръжения – в помощ на научните изследвания“, който се проведе на 5 септември 2023 г. и също е част от проекта, партньорите от България, Румъния, Турция, Полша и Литва обсъдиха напредъка и [...]

By | 2023-09-20T10:26:10+00:00 септември 7th, 2023|2023, Новини, проекти, работна среща|0 Comments

Морско училище и партньори от 5 страни работят по проект ENDORSEME

ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ бе домакин на работна среща по проект ENDORSEME (Enabling Seafarers to Mutual Endorsement). Проектът е свързан със създаване на условия за взаимно признаване на квалификации на морските лица между морските административни органи. В рамките на два дни – 6 и 7 септември 2023 г., представители на институции и университети от България, [...]

MARS-NET: 5 държави показват постижения в обучението чрез симулатори

Семинар на тема „Симулаторните съоръжения– в помощ на научните изследвания“ започна във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Форумът е по проект MARS-NET (Морски симулатори и мрежи отучебни съоръжения, свързани с обмен на добрипрактики при дигитално обучение) на програма„Еразъм+“ и има за цел да изгради електроннаобразователна платформа, след анализ и обобщениена опита при преподаване с тренажори. В рамките на [...]

By | 2023-09-20T10:23:52+00:00 септември 5th, 2023|2023, Еразъм, Новини, проекти|0 Comments

ENDORSEME CONFERENCE

The European Conference on Enabling Seafarers to Mutual Endorsement is being hosted by the ENDORSEME partnership. The partnership is involved in a EU funded project entitled ENDORSEME (endorseme4seas.com) to present a platform for the training of seafarers across Europe by Enabling Seafarers to Mutual Endorsement with the ultimate aim of improving the level of safety [...]

By | 2023-09-01T09:40:06+00:00 август 30th, 2023|Endorseme, Новини|0 Comments

Покана за участие в обучение в направление „Чуждоезикови умения“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform: ВВМУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" ВАРНА СТАРТИРА ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАПРАВЛЕНИЕ „ЧУЖДОЕЧИКОВИ УМЕНИЯ“ Срок за кандидатстване: 10.09.2023 г. вкл. Брой групи: 1 група - за интензивно обучение, 1 група за продължаващо обучение с продължителност [...]

By | 2023-09-01T17:42:50+00:00 август 29th, 2023|EDUTransform|0 Comments

Покана за участие в обучение в направление „Дигитални умения“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform: ВВМУ "Н.Й.ВАПЦАРОВ" ВАРНА СТАРТИРА ИНТЕНЗИВНО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В НАПРАВЛЕНИЕ „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“ Срок за кандидатстване: 10.09.2023 г. вкл. Брой групи: 1 група Период на провеждане: 20.09.2023 г. – 25.10.2023 г., по график след [...]

By | 2023-09-01T17:42:16+00:00 август 29th, 2023|EDUTransform|0 Comments

Семинар: „Симулаторните съоръжения в помощ на научните изследвания“

Резултати от подбор на кандидат-обучаеми в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002

СПИСЪК на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ за участие в обучения в област: „Чуждоезикови умения“ и “Дигитални умения” в изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, EDUTransform Съгласно решение на комисията за извършване на подбор на обучаеми, отразено в [...]

By | 2023-08-11T07:08:40+00:00 август 11th, 2023|EDUTransform|0 Comments

Покана за участие в подбор на обучители за обучения по дигитални и чуждоезикови умения (английски език) на преподаватели в изпълнение на проект № BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform

В изпълнение на дейност 9. „Обучения на преподаватели“ по проект № BG05M2OP001-2.016-0002 "Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация", EDUTransform ВВМУ ПОДБОР НА ОБУЧИТЕЛИ ЗА ОБУЧЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛИ ПО НАПРАВЛЕНИЯ „ЧУЖДОЕЗИКОВИ УМЕНИЯ (АНГЛИЙСКИ ЕЗИК)“ И „ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ“ I. ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ Дейност №9 „Обучение на преподаватели“ по проект BG05M2OP001-2.016-0002 EDUTransform предвижда [...]

By | 2023-08-11T06:52:45+00:00 юли 10th, 2023|EDUTransform|0 Comments