Home/front

Ново професионално направление – „Комуникационна и компютърна техника“, във ВВМУ

На 29.03.2018 г. Акредитационният съвет на Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА) утвърди решението на Постоянната комисия по технически науки за разкриване на професионално направление 5.3. „Комуникационна и компютърна техника“ във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“. Това стана, след като експертна група на НАОА посети ВВМУ през февруари и провери изпълнението на критериите на НАОА за [...]

By | 2018-11-19T08:47:10+00:00 април 1st, 2018|2018, front, Новини|0 Comments