Проект ОС-21 2018-06-25T14:42:23+00:00

Аз ще ви дам сайт да владеете света…
Лизандър от Спарта
V в. пр. н. е.
Перифразирано от гл. редактор

Динамичен уебсайт на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров,
като инструмент на изследователската, образователната и публикационна дейност

Проектът е част от кампанията по честването на 135-годишнината от основаването на Морско училище.
Екипът на проекта посвещава своя труд на тази забележителна годишнина.
Място на провеждане: ВВМУ.
Времетраене на проекта: 5.02.2016 – 31.12.2016 г.

Проектът се реализира от творчески екип в състав

  1. Капитан I ранг доцент доктор Асен Николов Кожухаров – ръководител на проекта и главен редактор.
  2. Капитан-лейтенант Йордан Атанасов Сивков – уеб-администратор на Факултет „Навигационен“ и Учебния отдел.
  3. Капитан Пламен Венелинов Браняков – уеб-администратор на Факултет „Инженерен“ и Департамента за следдипломна квалификация.
  4. Лейтенант Георги Руменов Николов – фотограф.
  5. Доктор Ваня Колева Колева – коректор на текстовете на български език.
  6. Старши преподавател Кирил Хаджиев – коректор на англоезичните текстове от 06.2016 г.
  7. Преподавател Стилияна Димитрова Гроздева – коректор на англоезичните текстове до 06.2016 г.

Работен план

№ на задачата (продължителност на проекта: 05.2.-31.12.2016 г.) Продължителност в месеци
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Сравнение на съдържанието на съществуващия и изграждащия се сайт.
2. Съставяне на текстовете за рубриките на сайта
3. Превод на текстовете
4. Подбор/изготвяне на онагледяване за целите на сайта
5.  Изграждане на общата част сайтовете на основните звена.
6. Изграждане на общия вид сайтовете на катедрите във ВВМУ.
7. Разполагане на анотациите в рубриката дисциплини към сайтовете на катедрите и общия списък на дисциплините във ВВМУ.
8. Изграждане на персоналните страници на преподавателите от ВВМУ.
9. Обща проверка на съдържанието на сайта и връзките между отделните му звена.
10.  Обща редакция на български и на английски на сайта.
11. Отчет на проекта