Състав Корабоводене 2018-10-18T07:30:36+00:00

Ръководител на катедрата
Полк. о. з. професор доктор Юрий Дачев

Академичен състав За контакти
1 Полк. о.з. проф. д-р Юрий  Иванов Дачев  +359 52 552262
2 К-н лейт. о. з. проф. д-р Благовест Чанев Белев, к.д.п. badge_sm  +359 52 552287
3 К-н I р. проф. д-р инж. Мирослав Йорданов Цветков  +359 52 552240
4 К-н III р. о. з. преп. Милен Мирев Долапчиев  +359 52 552231
5 Ст. преп. Димитър Анастасов Комитов  +359 52 552231
6 К-н лейт. ас. д-р Христо Недялков Христов +359 52 552222
7 Гл. ас. д-р Лъчезар Костадинов Конаков +359 52 552222
8 Ас. Георги Русев Панайотов, к.д.п. +359 52 552222
9 К-н лейт. ас. Александрина Валентинова Ангелова +359 52 552222
10 Ас. д-р Валентин Димитров Златев, к.д.п.  +359 52 552231
11 К-н лейт. о. з. ас. Севдалин Илиев Даскалов, к.д.п.  +359 52 552231
12 Ас. Дилян Светославов Димитранов +359 52 552231
Хонорувани преподаватели
1 Гл. ас. д-р Цветанка Павлова Ковачева
2. Доц. д-р Петър Иванов Рашев