Home/Общежитие и хранене/Кандидатстване
Кандидатстване 2021-12-03T09:42:41+00:00
Желаещите да кандидатстват за общежитие следва при записването си за студенти да подадат в деканатите заявление по образец и копие от диплома за завършено средно образование.