Home/Общежитие и хранене/Кандидатстване
Кандидатстване 2019-03-25T12:13:11+00:00

Информация относно записването и кандидатстването на първокурсници, за общежитие през учебната 2019/20год.

При настаняване студентите следва да представят:

  • един брой снимка за пропуск
  • копие от лична карта
  • копие от смъртен акт за студентите с починал родител
  • копие от акт за раждане за студентите с неизвестен родител
  • решение от ТЕЛК за студентите с родител с намалена трудоспособност над 90%.

При настаняване студентите заплащат наем за м.септември и депозит.

Месечния наем е в размер на 72лева /в стая за двама/ , 82лева /в стая за трима/ и 137лева /в реновирана стая/ на студент. В наема са включени разходите за ток, вода и отопление. Настаняването е независимо от курса и специалността на студента.

Общежитието се намира в района на ВВМУ. В стаите е забранено пушенето и употребата на алкохол. Забранено е посещение на външни за ВВМУ лица, както и пребиваването в чужди стаи след 22.00часа.

След настаняване, студентите и родителите им, имат възможност да извършат почистване и ремонтни дейности/освежаване, боядисване –ако стаята е свободна/.

„Правилник за управлението, стопанисването, ползването и вътрешния ред на студентското общежитие на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров““ – желателно е предварително да се запознаете с него.     

При подаване на МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ може да се извърши оглед на района, сградата и стаите.