Home/Важни документи/Заповеди, разпореждания
Заповеди, разпореждания 2022-10-13T13:18:18+00:00

Заповеди на Министъра на отбраната

  1. Заповед на Министъра на отбраната относно условията и реда за провеждане изпитите за определяне на нивото на владеене на чужд език
  2. Заповед на Министъра на отбраната относно въвеждане на нов модел на обучение по английски език
  3. Заповед на Министъра на отбраната относно отмяна Спецификации на изпита за определяне нивото за владеене на английски език за Министерство на отбраната
  4. Заповед на Министъра на отбраната относно реда за придобиване на научни степени във военните академии и висшите военни училища на Министерството на отбраната
  5. Заповед на Министъра на отбраната относно реда за заемане на длъжности от академичния състав и длъжност „инструктор” във военните академии, висшите военни училища и Института по отбрана

 

Заповеди на Началника на ВВМУ

  1. Заповед на Началника на ВВМУ относно отпускане на стипендии за зимен семестър на учебната 2022 – 2023 година