Предстоящи курсове

I. На 08 и 09.03.2018  във ВВМУ е организиран курс:

– Компетентност на морските лица, изпълняващи задължения, свързани със сигурността на кораба;
– Елементарни познания за сигурността на кораба
– Офицер по сигурността на кораба
– Офицер по сигурността на пристанището (пристанищното съоръжение)

 

II. В периода 7 – 11.03.2018  във ВВМУ ще се проведе курс Експлоатация на съвременни системи за управление на главни и спомагателни машини“ (ОМАМА) (Monitoring of the main and auxiliary machinery operation and associated control systems)

 

За повече информация Предстоящи курсове

About the Author: