Достъп до колекции в ProQuest

Home/библиотека/Достъп до колекции в ProQuest

Достъп до колекции в ProQuest

До 11 април 2018 г., Български информационен консорциум организира временен достъп, за 32 институции в страната, до три колекции на ProQuest.

  • ABI/INFORMCollection – съдържа около 8 хиляди пълнотекстови списания, дисертации, доклади и данни в областта на икономиката и бизнеса, разпределени в:
    • ABI/INFORM Dateline – трудно достъпни регионални пълнотекстови бизнес издания с информация и анализи за местни компании и пазари.
    • ABI/INFORM Global – пълнотекстови и анотирани документи с бизнес и финансови данни, тенденции, мениджърски техники, практики и теория, корпоративни стратегии и други
    • ABI/INFORM Trade and Industry – информация за компании, продукти, водещи фигури в бизнеса и тенденции.
  • Arts & HumanitiesDatabase – осигурява достъп до 570 списания по антропология, архитектура, изкуство, етнически изследвания, история, културология, лингвистика, литературознание, музика, социология, театър, фотография, философия и други, 510 от тях са с пълен текст.
  • SocialScience Premium Collection – предлага достъп до пълнотекстови и анотирани списания, вестници, дисертации, издания от конференции и доклади в областта на антропологията, библиотечно-информационните науки, криминологията, образованието, лингвистиката, политическите и социални науки, психология, международни отношения и други.

Документите са на различни езици – английски, немски, френски, италиански, испански, португалски, руски и други.

By | 2018-06-25T14:44:07+00:00 март 23rd, 2018|библиотека|0 Comments

About the Author: