Програма 2018-06-25T14:41:29+00:00

Международна научна конференция

„Стратегии, хора и технологии в корабоплаването“

 ПРОГРАМА

Място на провеждане – ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“

Зала „Конферентна“ – 10 май 2018г.

 

9:00-10:00 Регистрация на участниците – Зала „Конферентна“

10:00          Откриване на конференцията –

Проф. кап I ранг Калин Калинов

10:30          Работа по секции

Авторите представят докладите си в рамките на петнадесет минути

Изтеглете програмата в електронен вариант тук.

Секция 1. Управление на кораби и корабни силови уредби

Зала: „Конферентна“   Модератор: доц.д-р Румен Стоянов

 

10:30   УТОЧНЯВАНЕ  КОЕФИЦИЕНТА НА ЗАГУБИТЕ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ИКОНОМИЧНАТА ХАРАКТЕРИСТИКА НА БУТАЛНИТЕ ДВИГАТЕЛИ С ВЪТРЕШНО ГОРЕНЕ – Давид Стоилковски ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“

10:45   COMPARISON IN THE INTERNAL INSTABILITY ON FOUR, FIVE AND SIX CYLINDER ENGINE WITH INTERNAL COMBUSTION – Йордан Христов Дерменджийски – ВТУ“Тодор Каблешков“

11:00   Астронавигацията – незаменима необходимост- Юрий Дачев, Август Панов – ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“

11:15   ОЦЕНЯВАНЕ РЕСУРСИТЕ НА ВЪНШНИТЕ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА КОРАБА- Юрий Дачев; Николай Атанасов – ВВМУ

11:30   Числено определяне на  собствените честоти и форми на трептене    на    работното колело на центробежен компресор  – Цветелина Велкова, ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“

Кафе пауза

12:00   ПРОБЛЕМИ ПРИ ИНТЕГРИРАНЕ НА НАВИГАЦИОННАТА ИНФОРМАЦИЯ ОТ РАДАР И АИСАлександрина Ангелова, Чавдар Александров – ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“

12:15   АВТОНОМНА НАВИГАЦИОННА СИСТЕМА ИЗПОЛЗВАЩА МИЛИСЕКУНДНИ ПУЛСАРИ- Стоян К. Владимиров, Иван Гарванов

Университет по библиотекознание и информационни технологии

12:30   ОЦЕНЯВАНЕ РЕСУРСИТЕ НА ВЪНШНИТЕ ФАКТОРИ, ВЛИЯЕЩИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА КОРАБА – Юрий Дачев, Николай Атанасов ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“

 12:45   СТАНДАРТИ НА IMO ЗА МАНЕВРЕНИТЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НА КОРАБА – Валентин Златев, Николай Атанасов ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“

Секция 2. Експлоатация на водния транспорт, морските и речните пристанища

Място Зала 11.  Модератор: гл.ас. Яна Ганчева

 10:30   DESCRIPTION OF THE ENGLISH AND BULGARIAN TERMINOLOGICAL SYSTEMS OF LOGISTICS –Галина В.Великова ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“

10:45   ON DOUBLE IMPORTANCE OF THE CHARTS IN MARITIME EDUCATION AND TRAINING   Zurab Bezhanovi, Leila Khardina, Medea Abashidze, Natia Vasadze – Batumi State Maritime University Georgia

 11:00   MARITIME ENGLISH TEACHING THROUGH CASE STUDY ANALYSIS – (Изучаване на морски англ.език – анализ  )Zurab Bezhanovi, Tamila Mikeladze, Kristine Zarbazoia, Svetlana Rodinadze-Batumi State Maritime University Georgia

11:15   CLIL: INTEGRATING PROFESSION-FOCUSED SUBJECTS AND MARITIME ENGLISH – Olena Frolova, Svitlana Barsuk – Kherson State Maritime Academy Ukraine

11:30   ПСИХОЛОГИЧЕСКИ ПРОФИЛ НА РЕЗИЛИАНТНАТА ЛИЧНОСТ– Росица Младенова Недева, ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“

 Кафе пауза

12:00   ЕКОЛОГИЧНА СИТУАЦИЯ В НАЦИОНАЛНИТЕ МОРСКИ ПРОСТРАНСТВА. НАЧАЛНИ ДАННИ И ПОСОКИ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ Христо Георгиев ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“

 12:15   ПОВИШАВАНЕ НА КОРАБНАТА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТАНКЕРИ ХИМИКАЛОВОЗИ ЧРЕЗ ОПТИМИЗИРАНЕ НА ОПЕРАТИВНИТЕ ЕНЕРГИЙНИ РАЗХОДИ.  Благовест Белев, Георги Панайотов ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“

12:30   СТРУКТУРНО ФУНКЦИОНАЛНА СХЕМА  НА БРЕГОВИ ХИПЕРБАРЕН КОМПЛЕКС – Стоил Стефанов Попов, ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“

Секция 3. Автоматизирани системи за обработка на информация и управление

Зала 12.  Модератор: доц. д-р Мария Николова

 10:30  КИБЕРСИГУРНОСТ  ЗА  СИСТЕМИТЕ   ЗА  УПРАВЛЕНИЕ  НА  БАЗИ ДАННИ – Георги Димитров, Петрана Хаджитодева, Деян Стоев, Мирослав Камджалов,  ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“

 10:45  АНАЛИЗ НА НУЖДИТЕ ОТ АВТОМАТИЗИРАНЕ НА СТУДЕНТСКИТЕ ПРОЦЕСИ – Евгени Андреев, Йордан Сивков, Юлиян Цонев ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“

11:00  ИЗПОЛЗВАНЕ  НА  БЛОКЧЕЙН   ТЕХНОЛОГИЯТА  ПРИ РЕАЛИЗАЦИЯ  НА   IoT   РЕШЕНИЯ Йордан А. Сивков ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“

11:15  UPGRADING NMEA  2000 NETWORK WITH  ETHERNET  INTERFACE  AND CLOUD SERVISES  –  Yordan A. Sivkov ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“

11:30  АВТОМАТИЗИРАНЕ НА ПРОТОКОЛИРАНЕТО НА СЪБИТИЯ В IT ИНФРАСТРУКТУРА ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА PHP И MYSQL – Борислав М. Николов, Евгени Хр. Андреев ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“

Кафе пауза

12:00  Изследване възможностите на система с тънки клиенти за поддръжка на системи за десктоп виртуализация, използвани в учебния процес на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров“- Явор Дечев, Борислав М. Николов ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“

 12:15  ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТИТЕ НА КОМПЮТЪРНИТЕ АРХИТЕКТУРИ ЗА ХАРДУЕРНА ПОДДРЪЖКА НА СИСТЕМИ ЗА ДЕСКТОП ВИРТУАЛИЗАЦИЯ, ИЗПОЛЗВАНИ В УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС НА ВВМУ „Н.Й.ВАПЦАРОВ“ Явор Дечев ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“

 12:30  ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА, ИЗЛЪЧВАНИ ОТ GSM АПАРАТИ  – Стоян Владимиров, Магдалена Гарванова Университет по библиотекознание и информационни технологии

12:45  ИЗСЛЕДВАНЕ НА АКУСТИЧНИТЕ СВОЙСТВА НА МЕДНА СФЕРА ВЪВ ВОДНА СРЕДА-Петър Иванов, Николай Колев ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“

 13:00  СИНТЕЗ НА ХИДРОАКУСТИЧНО ИЗОБРАЖЕНИЕ С ПОМОЩТА НА МЕТОДА НА ОБРАТНАТА ПРОЕКЦИЯ –Петър Иванов, Николай Колев ВВМУ“Н.Й.Вапцаров“

13:30   ЗАКРИВАНЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯТА

ОБЯД – ФОАЙЕ ЗАЛА„ЗАЛИВА“

 Целта  на международната научна конференция „Стратегии, хора и технологии в корабоплаването“ е да се даде възможност за обмен на информация, като се проследят и очертаят съвременните насоки на научните изследвания в областта на морските стратегии:

  • за усъвършенстване на  навигацията, комуникациите, и обработването на информацията;
  • за внедряване на нови технологични постижения в корабните силови уредби и електрообзавеждането на корабите;
  • за решаването на проблеми свързани с човешкия фактор и за осигуряване на кибер-сигурността в корабоплаването.

Провеждането на форума се подкрепя от:

  • Черноморската Асоциация на Морските Институции ( Black Sea Association of Maritime Institutions, BSAMI)
  • Българска Национална Асоциация по Корабостроене
  • Кораборемонт (БНАКК) Bulgarian National Association of Shipbuilding and Ship Repair,

Federation of Science and Technology Unions