Home/Конференции/Международна научна конференция „Първа международна конференция по морско инженерство“
Международна научна конференция „Първа международна конференция по морско инженерство“ 2019-02-01T09:05:53+00:00

logo_last_new-datesКаним ви за участие в Международна научна конференция „Първа международна конференция по морско инженерство“, която ще се проведе на 21-23 ноември в гр. Варна.

Целта  на конференцията е да се даде възможност за обмен на информация на млади учени, докторанти и постдокторанти, като се проследят и очертаят съвременните насоки на научните изследвания в областта на морското инженерство:

  • за обсъждане на научните постижения на младите учени;
  • за създаване на контакти между специалистите в морското инженерство;
  • за внедряване на научните постижения на младите учени;
  • създаване на условия за формиране на съвместни колективи и разработване на съвместни научни проекти.

Сборник с доклади

Провеждането на форума се подкрепя от:

  • Проект BG05М2ОP001-2.009-0037-С01 „Подкрепа за развитието на докторанти, пост-докторанти, млади учени и преподаватели“.
  • Черноморската Асоциация на Морските Институции (Black Sea Association of Maritime Institutions, BSAMI)
  • Българска Национална Асоциация по Корабостроене
  • Кораборемонт (БНАКК) Bulgarian National Association of Shipbuilding and Ship Repair,
  • Federation of Science and Technology Unions