Комитети 2018-06-25T14:41:30+00:00

НАУЧЕН КОМИТЕТ

Председател и главен редактор:

Кап.I ранг проф. д-р Калин Калинов – заместник-началник по учебната и научната част

Членове:

Кап. I ранг проф. Мирослав Цветков – „Научна секция за изследвания, морски иновации и перспективни технологии“

К-н І р. доц. д-р  Иво Веселинов Йоцов – катедра „Мениджмънт и логистика“

К-н I р. доц. д-р Христо Валериев Христов – Декан на факултет „Инженерен“

Доц. д-р Иван Иванов катедра „Корабни силови уредби“

Доц. д-р Румен Стояновкатедра „Корабни силови уредби“

Доц. д-р Милен Боневкатедра „Електротехника“

Доц. д-р Николай Ангелов – катедра „Техническа механика“

Доц. д-р Георги Люцканов катедра „Кораборемонт“

Полк. доц. д-р Юлиян Цоневкатедра „Информационни технологии“

Доц. д-р Татяна Маджарова – катедра „Математика и физика“

К-н д-р. Явор ДечевТехнически сътрудник

К-н III р. д-р Йордан Сивков – Уеб администратор