Важни дати 2018-07-24T07:24:31+00:00
  • Заявка за участие в конференцията с доклади – до 12.10.2018 г.

  • Представяне на резюмета на докладите – до 19.10.2018 г.

  • Потвърждаване на приети доклади – до 26.10.2018 г.

  • Изпращане на пълния материал на докладите – до 02.11.2018 г.

  • Заплащане – до 16.11.2018 г.

  • Рецензиране и автентичност на докладите –до 15.11.2018 г.

  • Откриване на конференцията – 21.11.2018 г.