Home/2016, СУК/Шестмесечен одит на СУК

Шестмесечен одит на СУК

На 13.12.2016 г. бе извършен шестмесечен одит на Системата за управление на качеството на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ от Лойдс Регистър.

Целта на настоящата втора надзорна визита бе да се потвърди съответствието на Системата за управление на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” с изискванията на стандарта ISO 9001:2008. Водещ одитор на фирмата бе г-жа Нели Мавродиева.

В документите от одита се подчертават значителните успехи на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в развитието и обновяването на учебната база и подобряването на учебно-сградния фонд. Акцентира се върху разработените нови учебни планове по основните корабни специалности, съобразени с промените в приложимата нормативна база.

By | 2016-12-18T11:00:49+00:00 декември 18th, 2016|2016, СУК|0 Comments

About the Author: